מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

דף י"א ע"ב קטן שבא על גדולה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר