מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

איסור סיכה ביום כיפור

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר