מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

ושחמתה מרובה מצילתה-גדרי רוב ומיעוט

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר