מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור כללי בנושא תקיעה בשופר של עולה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר