מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ג' דף ד'

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ