מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ד' דף ד

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ