מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ה' רי"ף דף א'

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ