מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ו' ר"ן דף ב'

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ