מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ח' ר"ן בדיקה דאוריתא

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ