מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור י' דף ו'

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ