מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור י"ב דף ו'

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ