מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור י"ד שלוש שיטות הבודק צריך שיבטל

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ