מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור ט"ז דף ז'

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ