מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור י"ז דף ז':

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ