מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

דף ו' ע"א מחלוקת רבי ורבי יוסי בעניין קרוב ופסול

ע"י: הרב יעקב שפירא