מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

שיעור בעניין יצירת התחייבות

ע"י: הרב צבי שכטר