מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא קמא

שבוע חזרות על בבא קמא דף ח' וכן ענייני ט"ו בשבט

ע"י: הרב גולדוויכט מאיר