מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא קמא

סוגיית מיטב וחיזוק ערכה של התורה ולומדיה

ע"י: הרב דוד לאו