מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » אגדות חזל

המוריד דמעות על אדם כשר

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור