מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » אגדות חזל

אוטם אוזנו מזעקת דל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור