מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » קידושין

בהקשר לגדר קידושי כסף לדעת הרמב"ם והראשונים

ע"י: הרב ציון לוז

Acrobat להורדת השיעור