מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » קידושין

שיטת רש"י פה

ע"י: הרב פנחס מונדשיין