מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

כתיבת הגט כמעשה הגירושין

ע"י: הרב ציון לוז