מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

קיום שטרות בשיטת הרמב"ם

ע"י: הרב ציון לוז