מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

אשווי שטרא ב"א ור"מ

ע"י: הרב ציון לוז