מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

עד אחד נאמן באיסורין (משגיח כשרות)

ע"י: הרב מיכה הלוי