מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

כיבוש א"י וסוריא - כיבוש יחיד

ע"י: הרב ציון לוז