מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

בסיס לדבר האסור

ע"י: הרב דוד לאו