מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » מסכת מכות

חיוב נזיקין, על עדים שמסרו עדות שקר

ע"י: הרב ציון לוז