מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

שיעור בנושא דיני חזקה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור