מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

דיני חזקת הבתים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר