מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

דיני שתיקת בעלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור