מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פנינים בדף היומי

זמן בין השמשות, זמן ק"ש, האם יש הבדל דיני בין הקטרה לאכילה

ע"י: הרב שמואל הרשלר