מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פנינים בדף היומי

סמיכת גאולה לתפילה, לימוד בזמן קריאת התורה, אדם שאין לו זמן להישאר בקריאת התורה, שניים מקרא

ע"י: הרב שמואל הרשלר