מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פנינים בדף היומי

שיחה לפרשת שמות התש"פ

ע"י: הרב שמואל הרשלר