מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

עשיית תקלה ברשות

ע"י: הרב ציון לוז