מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פנינים בדף היומי

ברכת המזון, ברכות התורה, שומע כעונה

ע"י: הרב שמואל הרשלר