מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » דף יומי

ברכת בורא נפשות - מסכת ברכות דף לט

ע"י: הרב ישי הורן