מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » דף יומי

תפילת ערבית - מסכת ברכות דף מח

ע"י: הרב ישי הורן