מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פנינים בדף היומי

חלקי ברכת המזון, ברכת הרח, כללי הזימון

ע"י: הרב שמואל הרשלר