מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » דף יומי

ברכת 'המפיל' - מסכת ברכות דף ס'

ע"י: הרב ישי הורן