מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שיעור כללי

נזיקין משלמים מהמיטב

ע"י: הרב ציון לוז