מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » דף יומי

הוצאה בשבת- מסכת שבת דף ב'

ע"י: הרב ישי הורן