מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שיעורים נוספים

ברכת השיר ר"ו כו. ברכה הסמוכה לחברתה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ