מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שיעורים נוספים

דינא דמלכותא דינא

ע"י: הרב נחום נריה