מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » איסור והיתר

היתכן לאכול בשר וחלב באותה סעודה?

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר