מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שיעורים נוספים

סמכות המלך בדיני נפשות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל