מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

ריבוי בשיעורים בפעילות מבצעית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר