מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות תפילה

תפילת ערבית מוקדמת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר