מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » חגים וזמנים

הדלקת נרות חנוכה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר